De Provincie Flevoland wil maatschappelijke initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de Oekraïense vluchtelingen in Flevoland en hun deelname aan de Flevolandse maatschappij versterken. Dat betekent dus een activiteit waaraan Oekraïense vluchtelingen in Flevoland kunnen deelnemen, zoals Summer School, taallessen en andere sport en culturele activiteiten of workshops om elkaar te ontmoeten.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunt u lezen in onze regels:

Hoogte van het bedrag

Het minimale bedrag dat wordt toegekend is € 500 en het maximale bedrag is:

 • € 25.000 als de aanvrager een privaatrechtelijk rechtspersoon, publiekrechtelijk rechtspersoon of een kerk is;
 • € 50.000 als de aanvrager een privaatrechtelijk rechtspersoon is en de door deze rechtspersoon gevraagde subsidie betrekking heeft op professionele taallessen in de Nederlandse en/of Engelse taal.
 • € 5.000 als de aanvrager een samenwerkingsverband van burgers is.

Stapeling met subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan een aantal criteria voldoen. De subsidie kan alleen worden verstrekt als:

Subsidie wordt alleen verstrekt indien:

 • a. de activiteiten voor een groep Oekraïense vluchtelingen waarvoor subsidie wordt gevraagd bijdragen aan:
  • het stimuleren dat Oekraïense vluchtelingen met elkaar in contact komen en/of blijven;
  • het bestrijden van eenzaamheid onder Oekraïense vluchtelingen;
  • het geven van structurele invulling aan de dag;
  • het mogelijk maken en/of stimuleren dat Oekraïense vluchtelingen deelnemen aan de Nederlandse samenleving;
 • b. de activiteiten in Flevoland zijn;
 • c. de kosten die voor het initiatief zijn begroot in verhouding staan tot bijdrage aan het welzijn en/of de participatie van de Oekraïense vluchtelingen;
 • d. de subsidiabele activiteiten uiterlijk negen maanden na het verstrekken van de subsidie zijn afgerond.
 • e. professionele taallessen worden gegeven door of onder begeleiding van een gekwalificeerde docent.

Welke documenten heeft u nodig?

 • een ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier.
 • een omschrijving van de activiteiten waarbij aangegeven wordt waar en wanneer deze plaatsvinden.
 • wanneer sprake is van een samenwerkingsverband: een ondertekende samenwerkingsverklaring (pdf).
 • een kopie bankafschrift of -pas.
 • een begroting van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De begroting bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor deze activiteiten en de stand van zaken daarvan.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 4 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven naar een snellere afhandeling.
Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de subsidieregeling Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen.
Gebruik voor uw aanvraag het aanvraagformulier dat op u van toepassing is, onderaan deze pagina.
U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag goed is ontvangen.
Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

Aanvraagformulieren

Ook helpen? Neem Contact op!

Hulpacties in Flevoland

Flevoland helpt Oekraïne is een initiatief van Flever, Provincie Flevoland en Horizon

Skip to content