Meer dan een jaar geleden begon de oorlog in Oekraïne. Sindsdien zijn er miljoenen mensen op de vlucht geslagen, naar omringende regio’s en verder. Met hulp van veel vrijwilligers en organisaties bouwen de vluchtelingen hun leven tijdelijk elders op, ook bij ons in Flevoland. Op 25 opvanglocaties in de provincie worden Oekraïners opgevangen. Daarnaast verblijven er nog ruim 900 Oekraïense vluchtelingen bij mensen thuis. Zij kunnen nog niet terug naar hun thuisland en hebben onze hulp nog steeds nodig.

Ondertussen gaan er transporten met goederen, zoals kleding, medicijnen, voedsel en babyverzorgingsproducten naar Maramures in Roemenië en Oekraïne zelf. Deze worden nog steeds dankbaar ontvangen.

Hoe het begon: noodfonds voor noodhulp en goederen

Vanuit Maramures (noordwest-Roemenië en grensregio van Oekraïne) kwam de hulpvraag bij de provincie Flevoland. Hiermee heeft de provincie al jaren een samenwerkingsrelatie en daarom wilde Flevoland helpen. Op 31 maart 2022 hebben Provinciale Staten het Oekraïne Noodfonds ingesteld met een bedrag €500.000. Op 13 juli 2022 is dit bedrag aangevuld met nogmaals €500.000 omdat al snel bleek dat hulp nodig bleef. Midden in de winter, met de aanhoudende oorlog was al snel duidelijk dat ook begin dit jaar gekeken moest worden naar uitbreiding van het fonds om onder andere transporten met hulpgoederen voort te zetten. Maar ook voor de vluchtelingen in Flevoland blijft hulp nodig om het leven tijdelijk in te richten en op te bouwen in een nieuwe omgeving. Het fonds is op 25 januari 2023 voor een derde keer aangevuld met €500.000.

Hulp op basis van drie lijnen

Het noodfonds is gebruikt voor het Meldpunt Flevoland helpt Oekraïne, voor noodhulptransporten en in de vorm van subsidie bij activiteiten.

Bijna een jaar geleden is het Meldpunt Flevoland helpt Oekraïne ingericht om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en mensen te inspireren en te verbinden bij het opzetten van activiteiten. Kennisdelen en elkaar weten te vinden is belangrijk gebleken. Daarom heeft het Meldpunt verschillende themabijeenkomsten gehouden over bijvoorbeeld werk en noodhulptransporten.

Het noodfonds is ook gebruikt voor het opzetten en organiseren of ondersteunen van tot nu toe 30 hulptransporten met voedsel, kleding, sanitaire producten en zelfs voor chirurgische schroeven en platen. Dit gebeurde in nauwe afstemming met de regio zelf en steeds meer afgestemd op de behoefte. Deze transporten zijn (via hubs) naar Oekraïne gegaan en naar de grensregio’s, waar zij dankbaar werden ontvangen.

Ook is er een subsidieregeling ingesteld om maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen in Flevoland te ondersteunen. Hiervoor zijn uiteenlopende aanvragen gedaan vanuit alle gemeenten in Fleoland. Denk hierbij aan taallessen, maar ook creatieve en sportieve activiteiten om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Voor jong en oud.

Hoe verder na één jaar Flevoland helpt Oekraïne

Niemand wist van tevoren hoe lang de situatie ging duren. En ook vooruitblikken is onbegonnen werk. De Oekraïense vluchtelingen leven in onzekerheid. Zij weten niet of en wanneer ze naar hun thuisland kunnen terugkeren. Flevoland zet zich ook in deze fase in om de vluchtelingen te helpen. Naast de opvang en verzorging is in deze fase juist het sociale aspect belangrijk. Vanuit het Meldpunt Flevoland helpt Oekraïne is daar blijvend aandacht voor en ook kunnen maatschappelijke organisaties nog steeds subsidie aanvragen. Om met name sociale activiteiten te organiseren. Zoals een theatervoorstelling, een les of workshop of sportactiviteiten. Allemaal met als doel om de Oekraïners te helpen om invulling te geven aan hun dag en leven hier. Taal en werk zijn daarbij ook erg belangrijk, of zelfs noodzakelijk. Ook hier is vanuit het meldpunt aandacht voor.

Flevoland blijft zich, zolang het noodfonds er is, ook inzetten voor transporten. Er wordt samen met vrijwilligers, instanties en ondernemers gekeken naar goederen die aansluiten bij de behoefte. Er is nog altijd behoefte aan houdbaar en ingeblikt voedsel, verzorgingsproducten en kleding, maar sommige wensen zijn specifieker. Hieraan probeert de provincie ook te voldoen om op de beste manier te kunnen helpen. Bijvoorbeeld door mensen met elkaar te verbinden of producten in te kopen.

Werkbezoek Maramures – Roemenië

Bijna een jaar na het uitbreken van de oorlog brachten Commissaris van de Koning Leen Verbeek, gedeputeerde Jop Fackeldey en enkele ambtenaren van provincie Flevoland een werkbezoek aan de regio Maramureș. De delegatie bezocht, samen met onder andere de vicepresident van Maramureş de heer Lazar verschillende plekken. Zoals een loods waar goederen vanuit Flevoland werden opgeslagen, maar ook de grensregio waar mensen werden opgevangen. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat er nog steeds veel goederen nodig zijn in Oost-Oekraïne, vooral warme kleding en houdbaar voedsel. De hulp blijft nodig en wordt enorm gewaardeerd. De provincie Flevoland gaat daarom door zolang het kan, met het leveren van hulpgoederen via Roemenië aan Oekraïne.

Bekijk hier de Infographic Een jaar Flevoland helpt Oekraine

 

Ook helpen? Neem Contact op!

Hulpacties in Flevoland

Flevoland helpt Oekraïne is een initiatief van Flever, Provincie Flevoland en Horizon

Skip to content