De afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers ernstig onder druk komen te staan. Een grote opgave, waarin het Rijk, veiligheidsregio’s en gemeenten elkaar hard nodig hebben. Daarop heeft het kabinet op vrijdag 17 juni de nationale crisisstructuur geactiveerd om door intensieve samenwerking snelle resultaten te kunnen realiseren. Over de aanpak is eerder deze week met medeoverheden en uitvoeringspartners zoals COA en IND, in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) met de VNG en in het Veiligheidsberaad gesproken.

24 juni was er opnieuw een overleg met het Veiligheidsberaad. In dit overleg zijn het plan van aanpak en maatregelen voor de korte en middellange termijn besproken. Het Rijk, de veiligheidsregio’s, medeoverheden, COA en andere betrokken partijen, spannen zich gezamenlijk voor deze aanpak in.

Lees verder

 

Ook helpen? Neem Contact op!

Hulpacties in Flevoland

Flevoland helpt Oekraïne is een initiatief van Flever, Provincie Flevoland en Horizon

Skip to content