Het is u niet ontgaan, de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne die nu al ruim een half jaar duurt. Niemand weet hoelang het nog zal duren. Een ding weten we wel: hulp voor Oekraïense vluchtelingen is en blijft nodig. Hulp in de vorm van goederen, zoals dekens, kleding, medicijnen en voedsel, in de vorm van kennis, lessen of activiteiten en hulp op het gebied van opvang. Het kan gaan om initiatieven in Flevoland die ervoor zorgen dat vluchtelingen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze provincie. En om hulp aan vluchtelingen die in de regio rond Oekraïne verblijven. Met de vroege winter op komst willen we Oekraïners niet in de kou laten zitten! Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Daarom organiseren Flever en Provincie Flevoland een netwerkbijeenkomst.

Tijd en locatie

Dinsdag 4 oktober van 19.30 – 21.00 uur (inloop 19.00 uur).  Locatie: Provinciehuis Visarenddreef 1, 8232 PH in Lelystad

Voor wie?

Alle organisaties, verenigingen en bedrijven die een bijdrage willen leveren – in welke vorm dan ook – aan een transport met noodhulp voor Oekraïense vluchtelingen die Oekraïne en in de Oekraïense regio worden opgevangen.

Doet u mee?

Veel Flevolanders hebben zich de afgelopen tijd al ingezet voor Oekraïense vluchtelingen. En er zijn meerdere transporten georganiseerd. Wij willen het mogelijk maken dat deze kennis en ervaring wordt samengebracht en uitgewisseld. En met het oog op de transporten die we dit najaar voorzien, willen we graag partijen met elkaar in contact brengen die hulpgoederen hebben ingezameld, of zicht hebben op partijen bruikbare producten. Of heeft u wellicht ervaringen en contacten die waardevol zijn om te delen?

Programma

  • Inloop 19.00, start programma 19.30 uur.
  • Na verschillende presentaties geven we u graag de ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen. We brengen vraag en aanbod op interactieve wijze bij elkaar.
  • Om 21.00 uur is de bijeenkomst afgelopen en is het opbouwen van een waardevol netwerk gestart.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst dan moet u zich aanmelden.

Dat kan t/m 30 september 2022, via deze link.

Wilt u meer weten over de bijeenkomst? Neem contact op met Freerk Dijkstra van Flever, via f.dijkstra@flever.nl.

We zien u graag op dinsdag 4 oktober a.s. U kunt een introducé meenemen. Het is noodzakelijk om u aan te melden, dat geldt ook voor degene die u meeneemt.

Ook helpen? Neem Contact op!

Hulpacties in Flevoland

Flevoland helpt Oekraïne is een initiatief van Flever, Provincie Flevoland en Horizon

Skip to content